Yukarı Çık

Faaliyetlerimiz

Folklor çalışmaları için öğrencilerimizin ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda folklor öğretmeni ile anlaşma yapılmış ve böylece öncelikle yöremize ait Horonun usulüne uygun ve kuralları ile öğrenilmesi/öğretilmesi sağlanmış olup, bu çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Bunun yanında öğrencilerimize, ülkemizin diğer yörelerinin halk oyunlarının öğrenilmesi için teklif listesine adlarının yazılması istenilmiş ve bu çalışmalar da halen devam etmektedir. Mayıs ayında, Bolu’nun Aladağ yaylasında Trabzon’un Köprübaşı İlçesi Derneklerince düzenlenen günü birlik geziye, masrafları gelenler tarafından karşılanmak üzere sadece koordinatörlüğünü yapmak suretiyle iştirak edilmiştir. Öğrencilerimiz için ÇANAKKALE gezisi organize edilmiş, kendilerinden, ÇANAKKALE’NİN geziden ziyade, İstiklal Harbi öncesindeki 1915 ruhunu nasıl var olduğu ve bundan sonrada nasıl var olmasının nasıl sağlanabileceğinin, bize yüz binlerce şehit verilerek emanet edilen bu güzel Türkiye’mizin, gelecek kuşaklara tesliminde ne gibi bir artı katkısının olabileceğinin araştırılması istenilmiştir.