Yukarı Çık

Atatürk Trabzon Lisesinde

Atatürk Lise'yi tamamen gezdikten sonra öğretmenlerle ayrı ayrı konuşmuş ve öğretmenler kurulunda oturarak birlikte çay içmişlerdir. Lise'nin spor şeref defterine "Bedeni idman fikri idmanla muvazi olmalıdır." cümlesini yazan Atatürk, Öğretmenler Kurulunda Tarih öğretmeni Rifat Bey'in "Paşam müfredat programlarında Türk tarihine yeteri kadar yer verilmiyor." dediğinde Mustafa Kemal Atatürk, şu karşılığı vermiştir:"Muallim Efendi, bu sözlerinden çok duygulandım. Artık bundan böyle Türk çocuğu kendi tarihini okuyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz." demiştir.

Atatürk Lise'yi tamamen gezdikten sonra öğretmenlerle ayrı ayrı konuşmuş ve öğretmenler kurulunda oturarak birlikte çay içmişlerdir. Lise'nin spor şeref defterine "Bedeni idman fikri idmanla muvazi olmalıdır." cümlesini yazan Atatürk, Öğretmenler Kurulunda Tarih öğretmeni Rifat Bey'in "Paşam müfredat programlarında Türk tarihine yeteri kadar yer verilmiyor." dediğinde Mustafa Kemal Atatürk, şu karşılığı vermiştir:"Muallim Efendi, bu sözlerinden çok duygulandım. Artık bundan böyle Türk çocuğu kendi tarihini okuyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz." demiştir. Böylece Milli tarih görüşü ve kararı Atatürk'ün bu gezisi sırasında Trabzon'da kararlaştırılmış oldu. Bu husus da Trabzon için, Trabzon Lisesi için bir onur kaynağıdır.Atatürk Lise'de aynı öğretmenler kurulunda "Malumat-ı Diniye" öğretmenine "TİN"(2) süresi ile ilgili sorular sormuştu. Yeterli cevap alamayınca, bunun üzerine Atatürk'ün büyük saygı duyduğu ünlü bilgin Trabzon Müftüsü İbrahim Cûdi Efendi devreye girerek doyurucu açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan da Atatürk ziyadesiyle memnun kalmışlardı.Trabzon Lisesi'nden gayet memnun ayrılan Atatürk; daha sonra askeri ve memleket hastanesini ziyaret etmişler ve oradan bir yıl önce açılan Tica ret Mektebini (Kemerkaya Mahallesi'nde şimdiki Anadolu Lisesi'nin karşısındaki aralıkta idi) sonra da Muallim Mektebi'ni ziyaret etmişlerdir. Okuldaki gezi ve tetkik sırasında öğretmen Hıfzırrahman Raşit öymen, Mustafa Kemal'e şeref defterini sunarak, tarihi bu günü tesbit için hatıra lütfet mesini istirham etmişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal'de Hıfzırrahman Raşit Öymen'in dolma kalemini alarak hatıra şeref defterine şunları yazmıştır:

Arkadaşlar, Beş sene evvel ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman ba na kuvvet-i kalp veren vatandaşlarımın ilk safında kahra man Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya melhame-i kübrasına üçüncü fırka ile yetişen Trabzon evlâtlarının meydan- ı muharebede gösterdikleri fedakârlığın kıymetli hatırası daima dimağımda menkuş kalacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Eylül 1924-Trabzon